Aktualności

O Zakładzie

Zakład Pedagogiki Specjalnej powstał w 2002 roku. Od  początku istnienia pracownicy Zakładu prowadzili zajęcia ze studentami z przedmiotu pedagogika specjalna i pokrewnych. Zakład przejął również opiekę naukowo-dydaktyczną nad dwiema specjalnościami prowadzonymi w tym czasie na kierunku pedagogika: edukacja specjalna i logopedia. W 2013 r. został przekształcony w Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii.
Kierownikiem Zakładu od 1 października 2014 r. jest dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. nadzw.

Kontakt

dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. nazdw. - kierownik Zakładu
e-mail: d.p-jachnik@ukw.edu.pl
ul. Powstańców Wlkp. 2
85-090 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz